Noutati. Proiecte FSE -FONDUL SOCIAL EUROPEAN-
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
“Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uninunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


   Asociatia FORTI, in parteneriat cu Centrul de Pregatire in Informatica - CPI.S.A. Bucuresti si cu Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor - CNFPA, lanseaza proiectul:

„Consolidarea capacitatii unui Comitet Sectorial pentru o implicare activa in asigurarea calitatii in formarea profesionala continua atât in domeniul reprezentat, cat si transectorial, inclusiv prin utilizarea solutiilor TIC pentru managementul si administrarea propriilor activitati si grupuri de lucru dar si pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesati”

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU)

Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor specifice aferente AP 1 „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii bazate pe cunoastere” si a DMI 1.4 „Calitate in formarea profesionala continua”
Proiectul va sustine Comitetului Sectorial (CS) pentru Tehnologia Informatiei, Comunicatii, Posta prin:
  • dezvoltarea si consolidarea capacitatii CS în asigurarea calitatii in FPC in ST cat si transectorial privind utilizarea TIC, prin proiectarea unei „harti” ocupationale a ST
  • elaborarea de standarde ocupationale pentru ST (25 de SO)
  • descrierea/ validarea calificarilor profesionale la nivel sectorial
  • revizuirea procedurilor de certificare a competentelor si calificarilor, ceea ce va contribui la sustenabilitatea ulterioara a acestor activitati
  • implementarea unei platforme electronice suport de asistare informatica a activitatilor CS si a fundamentarii deciziilor strategice privind FPC in ST si transectorial.

Grupul tinta: este pus la dispozitia proiectului in principal de Comitetului Sectorial (CS) pentru Tehnologia Informatiei, Comunicatii, Posta din ST, dar si de alte CS, personal care va fi format pentru a participa activ la: elaborarea termenilor de referinta pentru definirea de calificari, standarde ocupationale, profile ocupationale, filiere profesionale in ST.
CS fiind o structura profesionala, patronala, sociala, in grupul tinta intra:
  • reprezentantii (bordul) membrilor CS (12 persoane)
  • expertii CS (minim 30)
  • grupul de lucru care „alimenteaza” CS cu informatii din piata muncii, care dezbate si fundamenteaza împreuna cu expertii initiativele CS (minim 300 persoane), personal (30 ) al furnizorior publici si privati de FPC, personal (10) al MECT, MMFES, CNFPA, specialisti implicati în evaluarea calitatii (5), evaluatori de competente (10)

Activitatile proiectului vor promova modele de bune practici adoptate in plan european si national.
Activitatile proiectului se vor desfasura pe o durata de 34 luni: octombrie 2009 – septembrie 2012.


Home | Certificari | Cursuri | IDD | Inscriere | Parteneri | Noutati | Contact
© 2009 - Centrul de Pregatire in Informatica-Bucuresti, Contact: sca@cpi.ro / Site web: Claudiu Gura