Derulare. Proiecte FSE -FONDUL SOCIAL EUROPEAN-
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
“Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uninunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


   Centrul de Pregatire in Informatica - CPI.S.A. Bucuresti in parteneriat cu Asociatia FORTI a lansat proiectul:

„Dezvoltarea capacitatii institutionale a unui centru reprezentativ de evaluare din domeniul TIC privind validarea achizitiilor de invatare anterioara dobandite in contexte non-formale si informale de invatare, inclusiv dezvoltarea competentelor personalului acestuia”

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU)
 • 02 februarie 2010
  • Lansare achizitie: Pentru implementarea proiectului POSDRU/20/1.4/G/12764 se lanseaza procedura de achizitie pentru servicii de “expert contabil”; criteriul aplicat: pretul cel mai mic; persoanele fizice sau juridice interesate sunt invitate sa depuna oferte la sediul SC CPI SA, pina la data de 23.02.2010, ora 10.00. Documentatia de atribuire poate fi ridicata de la sediul SC CPI SA, din Bucuresti, Str. Alexandru Averescu, nr. 8-10, Corp “C”, et. 3, camera 301, tel:0212242616.
  • Lansare achizitie: Pentru implementarea proiectului POSDRU/20/1.4/G/12764 se lanseaza procedura de achizitie pentru servicii de AUDIT; criteriul aplicat: pretul cel mai mic; persoanele fizice sau juridice interesate sunt invitate sa depuna oferte la sediul SC CPI SA, pina la data de 23.02.2010, ora 10.00. Documentatia de atribuire poate fi ridicata de la sediul SC CPI SA, din Bucuresti, Str. Alexandru Averescu, nr. 8-10, Corp “C”, et. 3, camera 301, tel:0212242616.

 • 02 aprilie 2010
  • Lansare achizitie: Pentru implementarea proiectului POSDRU/20/1.4/G/12764 se lanseaza procedura de achizitie pentru consumabilele (hirtie si tonnere) necesare in anul 1 de implementare; criteriul aplicat: pretul cel mai mic; furnizorii interesati sunt invitati sa depuna oferte la sediul SC CPI SA, pina la data de 19.04.2010, ora 10.00. Documentatia de atribuire poate fi ridicata de la sediul SC CPI SA, din Bucuresti, Str. Alexandru Averescu, nr. 8-10, Corp “C”, et. 3, camera 301, tel:0212242616.

 • 01 iunie 2010
  • A fost finalizata activitatea: Stabilirea arhitecturii generale si de detaliu a noului sistem pentru evaluare (proceduri, instrumente, mecanisme, tehnici de dezvoltare, aspecte institutionale, etc.), componentele suport ale dezvoltarii institutionale a centrului de validare/ evaluare

 • 01 septembrie 2010
  • A fost finalizata activitatea: Proiectarea specificatiilor de definire a noului sistem, inclusiv prin implementarea metodologiilor prevazute de legislatia in vigoare in procesul de elaborare/ actualizare/ revizuire/ testare a procedurilor/ mecanismelor pentru evaluarea si certificarea competentelor

 • 07 septembrie 2011
  • Pentru implementarea proiectului POSDRU/20/1.4/G/12764 , activitatea "pregatirea evaluatorilor din grupul tinta" S.C. Centrul de Pregatire in Informatica S.A. , lanseaza procedura de achizitie prin studiul pietei, pentru servicii de cazare, pentru 18 persoane, in camere duble, dupa caz - la limita 2 camere single, pentru noptile de 2 si 3 octombrie. Criteriul aplicat este "pretul cel mai mic" in conditiile unei distante rezonabile fata de sediul S.C. CPI-SA, pentru cazare la nivel 3 stele. Ofertele se depun pina pe data de 21.09.2011 ora 10 la sediul S.C. CPI-SA din str. Alexandru Averescu, nr. 8-10, sectorul 1, Bucuresti, camera 301, sau prin fax 0212240654. Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel:0212242616, email:cpi@cpi.ro

 • 24 octombrie 2011
  • In vederea achizitionarii de servicii de expert contabil pentru proiectul FSE care face obiectul contractului de finantare POSDRU/20/1.4/G/12764, S.C. Centrul de Pregatire in Informatica S.A. invita persoanele fizice si juridice interesate, sa depuna oferte pina la data de 22.11.2011; procedura aplicata: cerere de oferta; criteriul aplicat: pretul cel mai mic; documentatia de atribuire, fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini sunt disponibile la sediul S.C. CPI-SA din Bucuresti, Str. Alexandru Averescu, nr. 8-10, sectorul 1, corp „C” camera 303.

 • 18 mai 2012
  • In data de 25.05.2012 la ora 10 se va desfasura Conferinta finala a proiectului "Dezvoltarea capacitatii institutionale a unui centru reprezentativ de evaluare din domeniul TIC privind validarea achizitiilor de invatare anterioara dobadite in contexte non-formale si informale de invatare, inclusiv dezvoltarea competentelor personalului acestuia.
   Conferinta va avea loc la sediul Centrului de Pregatire in Informatica - CPI S.A., Bd. Alexandru Averescu nr. 8-10, corp C, etaj 5 sala 501, sector 1 Bucuresti.Home | Certificari | Cursuri | IDD | Inscriere | Parteneri | Noutati | Contact
© 2009 - Centrul de Pregatire in Informatica-Bucuresti, Contact: sca@cpi.ro / Site web: Claudiu Gura