Noutati. Proiecte FSE -FONDUL SOCIAL EUROPEAN-
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
“Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uninunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

   Avertisment: aceasta pagina de web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web - Centrul de Pregatire in Informatica (CPI-S.A.).

   Centrul de Pregatire in Informatica – CPI S.A. Bucuresti lanseaza proiectul:

“Dezvoltarea capacitatii institutionale a unui centru reprezentativ de evaluare din domeniul TIC privind validarea achizitiilor de învatare anterioara dobândite în contexte non-formale si informale de învatare, inclusiv dezvoltarea competentelor personalului acestuia”

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU)

Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare 1 „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii bazate pe cunoastere” si a domeniului major de interventie 1.4 „Calitate in formarea profesionala continua” si va sustine:
  • extinderea achizitiei de cunostinte TIC in procesul de învatare continua, prin metode non-formale si informale;
  • dezvoltarea si consolidarea centrului de validare a acestor cunostinte;
  • dezvoltarea / revizuirea / îmbunatatirea unor noi seturi de instrumente / mecanisme de evaluare; existenta unui set dezvoltat de instrumente / mecanisme / proceduri / metodologii va consolida constructia institutionala a centrului de evaluare si va contribui la sustenabilitatea ulterioara a acestuia;
  • proiectarea si implementarea unei platforme electronice (procedura + mecanism complementar pentru evaluarea si certificarea competentelor) cu baza de date pentru activitatea de evaluare a competentelor, suport pentru eficientizarea aplicarii procedurilor administrative si de evaluare existente;
  • îmbunatatirea oportunitatilor de cariera ale diferitelor categorii de personal, inclusiv reconversia acestora câtre domeniul TIC, prin validarea achizitiei de cunostinte obtinute in sistem non-formal si informal.

   Grupul tinta este pus la dispozitia proiectului de CPI-SA ca centru reprezentativ de evaluare din domeniul TIC (solicitantul finantarii) autorizat de CNFPA pentru 10 ocupatii, incluzând personalul acestuia (management, evaluatori, elaboratori de instrumente de evaluare, personal tehnic, personal administrativ), personal care va îndeplini rolul de „cobai” in testarea noilor instrumente de evaluare care vor fi dezvoltate.
Activitatile proiectului vor promova modele de bune practici adoptate in plan european si national.
Activitatile proiectului se vor desfasura pe o durata de 24 luni: octombrie 2009 – septembrie 2011.


Home | Certificari | Cursuri | IDD | Inscriere | Parteneri | Noutati | Contact
© 2009 - Centrul de Pregatire in Informatica-Bucuresti, Contact: sca@cpi.ro / Site web: Claudiu Gura