Noutati. Proiecte FSE -FONDUL SOCIAL EUROPEAN-

   Avertisment: aceasta pagina de web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web - Centrul de Pregatire in Informatica (CPI-S.A.).

   Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor - CNFPA, in parteneriat cu Centrul de Pregatire in Informatica-CPI.S.A. Bucuresti si TekhniKi Ekpedeftiki, Grecia, lanseaza proiectul:

„Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si sustinerea de programe pentru formarea si perfectionarea formatorilor furnizorilor publici si privati de formare profesionala continua, in scopul cresterii calitatii si alinierii la cerintele legislatiei in acest domeniu (FPC-FORMATOR)”

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU)

Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii bazate pe cunoastere” si a domeniului major de interventie 1.3 prin:
  • sprijinirea furnizorilor de formare (minimum 500 furnizori) pentru incadrarea in prevederea legala de a folosi din 2010 numai formatori cu pregatire corespunzatoare formarii profesionale a adultilor (OG 129/2000);
  • imbunatatirea competentelor si capacitatii formatorilor de a utiliza metode interactive de predare/invatare;
  • asigurarea calitatii la nivelul sistemului de FPC si al furnizorilor de FPC prin formarea/perfectionarea personalului furnizorilor de FPC (minimum 1760 participanti la sesiuni e-Learning, minim 1240 participanti la sesiuni „blended learning”, din care: 1000 formatori, 120 manageri de formare, 120 administratori de formare) si ridicarea implicita a competentelor specifice ale acestora;
  • imbunatatirea oportunitatilor de cariera ale personalului furnizorilor publici si privati de FPC;
  • proiectarea si implementarea unei platforme electronice cu baze de date pentru activitatile de formare, administrarea informatiilor despre formatorii contactati/ candidati/ cursanti/ absolventi; platforma suport permite eficientizarea aplicarii procedurilor administrative si de evaluare existente, oferind in acelasi timp cursantilor combinarea instruirii condusa de formator cu un sistem de instruire la distanta usor de abordat, eficient si flexibil („blended learning”); sistemul astfel creat va putea fi utilizat si pentru realizarea de studii si analize cu informatii relevante pentru dezvoltarea FPC.

Grupul tinta este format din personal al furnizorilor publici si privati de formare profesionala continua, care:
  • trebuie sa dobândeasca competente ca “formator”, in conformitate cu obligatiile ce decurg din aplicarea legislatiei române sau ca manager / administrator de formare;
  • trebuie sa aplice aceste competente in activitatea din centrele de formare ale furnizorilor publici si privati de formare profesionala continua;
  • doreste sa-si certifice oficial competentele de formator;
  • trebuie sa dobândeasca competente privind managementul si administrarea formarii (asociate noilor profesii din FPC);
  • doreste sa se mentina pe piata muncii in conditii de crestere a competitivitatii.

Activitatile proiectului vor promova modele de bune practici adoptate in plan european si national.
Activitatile proiectului se vor desfasura pe o durata de 36 luni: octombrie 2009 – septembrie 2012.


Home | Certificari | Cursuri | IDD | Inscriere | Parteneri | Noutati | Contact
© 2009 - Centrul de Pregatire in Informatica-Bucuresti, Contact: sca@cpi.ro / Site web: Claudiu Gura