Noutati. Proiecte FSE -FONDUL SOCIAL EUROPEAN-
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
“Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uninunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

   Avertisment: aceasta pagina de web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web - Centrul de Pregatire in Informatica (CPI-S.A.).

   Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in parteneriat cu
 • British Council, Bucuresti
 • S.C. Centrul de Pregatire in Informatica, Bucuresti
 • Fundatia EUROED, Iasi
 • Fundatia Centrul Educatia 2000+, Bucuresti

   lanseaza proiectul:

   ”De la debut la succes– program national de mentorat de insertie profesionala a cadrelor didactice”

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU)

Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare „Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere” si a domeniului major de interventie „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala”.
Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea insertiei profesionale si cresterea calitatii activitatii didactice a debutantilor din invatamantul preuniversitar prin dezvoltarea unui sistem national coerent, coeziv si sustenabil de asistare in stagiatura.

Obiective specifice:
 • crearea, pana in 2010 a cadrului de reglementare pentru noile profesii in educatie (mentor de insertie profesionala si formator de mentor) prin elaborarea standardului occupational, a standardului de formare profesionala si a programului de formare acreditat;
 • asigurarea accesibilitatii, eficientei, transparentei si sustenabilitatii ulterioare a proiectului prin crearea platformei ITC;
 • finalizarea pana la sfarsitul primului an de proiect a procesului de certificare a 24 de formatori de mentori si de derulare a programului de pregatire pentru minim 360 de mentori de insertie profesionala;
 • asistarea in stagiatura a minim 1440 de debutanti de diferite specializari;
 • revizuirea si ameliorarea sistemului de asistare in stagiatura pilotat prin proiect si elaborarea de propuneri si recomandari de politici educationale rezultate din studiul realizat in cei trei ani de implementare a proiectului si ca urmare a vizitei de studiu;
 • dezvoltarea, pana la sfarsitul proiectului, a capacitatii institutionale pentru 8 centre echilibrat distribuite teritorial, pentru a se asigura conditiile pentru continuarea programului dupa incetarea finantarii prin proiect.


Rezultate anticipate:
 • standardul ocupational ”mentor de insertie profesionala” (MIP) validat;
 • standardul de formare profesionala pentru mentorul de insertie, reglementat si validat;
 • competente profesionale specifice identificate pentru mentorul de insertie;
 • metodologie de asistare a debutantilor elaborata in cadrul proiectului;
 • platforma ITC operationala pentru formarea mentorilor si asistarea debutantilor;
 • software suport pentru platforma ITC;
 • continut al curriculumului de formare in format electronic, incarcat pe platform ITC;
 • bazele de date ale proiectului operationale;
 • biblioteca virtuala a proiectului accesibila tuturor cadrelor didactice;
 • pagina web a proiectului;
 • program de formare mentori acreditat;
 • ”kit-ul mentorului de insertie profesionala” (400 buc) si ”mapa debutantului” (2000 buc) continand toate materialele de lucru ale mentorului si debutantului;
 • instrumente de evaluare si certificare a competentelor formatorilor de mentori;
 • grupul de lucru pentru curriculum (GL) constituit si activat de echipa de management a proiectului pentru elaborarea curriculumului programului de formare pentru mentori si realizarea kitului mentorului de insertie profesionala;
 • 16 stagii de formare derulate pentru mentori de insertie profesionala (MIP);
 • procedura de evaluare si certificare a formatorilor de MIP elaborata si aprobata prin ordin de ministru;
 • minim 24 de formatori de MIP certificati prin proiect;
 • minim 400 de cadre didactice care au finalizat programul de formare de mentori de insertie profesionala (MIP);
 • 360 mentori certificati, inscrisi in Registrul National al Mentorilor de Insertie Profesionala;
 • registrul electronic national public al MIP;
 • program de asistare a debutantilor derulat in cele 8 centre zonale, in 32 sesiuni de formare pentru 16 grupe de cursanti mentori (2 grupe/centru, 2 sesiuni/grupa);
 • minim 1440 de cadre didactice debutante recrutate si asistate in anii II si III de proiect;
 • 12 experti in monitorizare instruiti prin proiect in monitorizarea de teren si on-line;
 • 8 activitati de monitorizare a asistarii (una/regiune/an incepand cu anul II de proiect);
 • studiu transversal cu valoare de diagnostic, de proces si de impact a sistemului de asistenta in stagiatura, tiparit si postat in biblioteca virtuala;
 • o conferinta tematica cu 100 de participanti in anul II al proiectului;
 • 12 beneficiari ai unei unei vizite de studiu intr-o tara din UE (experti si persoane de decizie din sistemul de invatamant);
 • 8 centre de formare si promovare a proiectului, organizate in cele 8 regiuni ale tarii, echipate pentru formarea, evaluarea si certificarea mentorilor de insertie profesionala din invatamantul preuniversitar si pregatite pentru sustenabilitatea ulterioara a proiectului;
 • 48 de persoane din cadrul unor unitati/institutii de invatamant, pregatite metodologic pentru implementarea activitatilor proiectului si continuarea acestuia dupa incetarea finantarii;
 • minim 16 centre organizate in cadrul unor unitati/institutii de invatamant din judete incluse intr-un program de formare realizat de catre cele 8 centre de formare si promovare a proiectului, in vederea sustenabilitatii;
 • 2 conferinte de promovare a proiectului si diseminare a rezultatelor obtinute prin proiect (de lansare si de inchidere a proiectului);
 • 8 activitati de promovare a proiectului la nivel regional (in cele 8 euroregiuni);
 • materiale promotionale (500 de pliante de prezentare, 8 banere, 100 de afise, 3000 de mape cu pixuri inscriptionate, 16 standuri de prezentare etc.);Home | Certificari | Cursuri | IDD | Inscriere | Parteneri | Noutati | Contact
© 2012 - Centrul de Pregatire in Informatica-Bucuresti, Contact: sca@cpi.ro / Site web: Claudiu Gura