Noutati. Proiecte FSE -FONDUL SOCIAL EUROPEAN-


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/40/3.2/G/40339
Numele Beneficiarului: Institutul Oncologic "Profesor Doctor Alexandru Trestioreanu" Bucuresti Numele partenerului: S.C. Centrul de Pregatire in Informatica S.A. Bucuresti

   Miercuri, 10 august 2011, ora 11,00 are loc la sediul Institutului Oncologic "Profesor Doctor Alexandru Trestioreanu" Bucuresti – IOB, conferinta de lansare a proiectului „Formare profesionala pentru cresterea adaptabilitatii personalului unui spital la noile tehnologii( inclusiv cele informatice si de comunicatii) si la noi modele organizationale necesare in managementul descentralizat din sistemul de sanatate” pe care Institutul Oncologic "Profesor Doctor Alexandru Trestioreanu" Bucuresti – IOB il deruleaza in parteneriat cu S.C.Centrul de Pregatire in Informatica S.A Bucuresti.
Proiectul, finantat din fondul social european, se deruleaza in cadrul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.2 „Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii” si contribuie la realizarea obiectivului general de a asigura forta de munca mai bine calificata pentru a face fata introducerii tehnologiilor moderne, a noilor forme de organizare a muncii, asigurarea flexibilitatii si mobilitatii ocuparii fortei de munca pe o piata a muncii moderna si flexibila.

Proiectul va contribui la imbunatatirea asistentei medicale acordate pacientilor prin:

  • formarea angajatilor din unitatea sanitara pentru a face fata cerintelor actuale si viitoare de utilizare a noilor tehnologii, inclusiv nevoia de certificare a competentelor profesionale
  • o mai buna functionare a fluxurilor activitatilor din unitatea sanitara, in conditiile unui mediu functional in schimbare si modernizare (inclusiv prin introducerea noilor tehnologii de automatizare si informatizare), bazata pe utilizarea unei forte de munca mai bine calificate pentru a face fata introducerii pe scara larga a tehnologiilor noi si moderne.


Proiectul se deruleaza pe o perioada de 2 ani si are ca grup tinta:
  • Angajati: 1450
  • Manageri: 40
  • Personal din sectorul sanatatii: 1490
  • Specialisti in domeniul medicinii muncii: 60


   Xenia Bacinschi
   Manager de proiect


Home | Certificari | Cursuri | IDD | Inscriere | Parteneri | Noutati | Contact
© 2009-2011 - Centrul de Pregatire in Informatica-Bucuresti, Contact: sca@cpi.ro / Site web: Claudiu Gura