CURSURI. Calendarul Cursurilor pe Sectiuni
Calendarul cursurilor pe sectiuni:


      

                                     
1. CURSURI DE FORMARE CONTINUA IN DOMENIUL T.I. ORIENTATE PE MESERII ACESTE CURSURI SUNT PROGRAMATE LA CERERE. ELE SE VOR ORGANIZA SUB REZERVA CONSTITUIRII DE GRUPE CU 10 PARTICIPANTI F404 -Formare ingineri de sistem pe microcalculatoare compatibile IBM-PC -durata: 14 saptamani, sau IDD diploma cursuri acreditate F409 -Formare analisti de sisteme informatice/Sefi de proiecte -durata: 13 saptamani, sau IDD F402 – Formare programatori de aplicatii tehnico-stiintifice pe microcalculatoare -durata: 13 saptamani, sau IDD F403 - Formare programatori de aplicatii de gestiune economica pe microcalculatoare -durata: 13 saptamani, sau IDD F406 - Formare programatori de aplicatii tehnico-economice pe microcalculatoare -durata: 13 saptamani, sau IDD F401 - Formare programatori ajutori pe microcalculatoare -durata: 10 saptamani, sau IDD diploma cursuri acreditate F405 – Formare personal pentru secretariat informatizat, operator birotica -durata: 7 saptamani F415 – Formare operatori microcalculatoare -durata: 6 saptamani, sau IDD F412 – Formare operatori introducere, validare si prelucrare date pe microcalculatoare -durata: 6 saptamani, sau IDD F418 – Intretinerea, depanarea si modernizarea microcalculatoarelor -durata: 10 saptamani, sau IDD CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE ELIBERATE DE CENTRUL DE PREGATIRE IN INFORMATICA ATESTA, PENTRU CEI CARE LE OBTIN, UN NIVEL DE PREGATIRE COMPETITIV SI O COMPETENTA PRACTICA DEOSEBITA. ^Inceputul paginii

2. CURSURI PENTRU UTILIZATORII TEHNOLOGIILOR INFORMATICE IN CELE MAI DIVERSE DOMENII DE ACTIVITATE 2.1. NOTIUNI DE BAZA PENTRU VIITORII UTILIZATORI PC ACESTE CURSURI SUNT PROGRAMATE LA CERERE. ELE SE VOR ORGANIZA SUB REZERVA CONSTITUIRII DE GRUPE CU 15 PARTICIPANTI. 2.1.1. Initiere in utilizarea PC U484 - Informatica pentru Manageri -durata: 1 saptamana I700 - Initiere in utilizarea microcalculatoarelor: Competente cheie comune; utilizare PC, prelucrare informatii -durata: 2 saptamani, 50 ore 2.1.2. Birotica U479 – OPERARE CU WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS, INTERNET SI POWER POINT in activitatea de birotica (pregatire intensiva pentru testele ECDL) -durata: 90 ore cu program de 6 ore / zi U479S – OPERARE CU WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS, INTERNET SI POWER POINT in activitatea de birotica (pregatire intensiva pentru testele ECDL) -durata: 90 ore, orar: Luni – Vineri: 16:00 - 20:30 N479 – Curs intensiv de OPERARE CU WINDOWS, WORD, EXCEL, ACCESS, INTERNET SI POWER POINT in activitatea de birotica (curs pentru testele ECDL) -durata: 60 ore cu program de 6 ore / zi -Obs: se organizeaza si cu orar 16:00-20:00 in 3 saptamโni U479L – Utilizare „Open Office / LINUX” in activitatea de birotica -durata: 90 ore U473 – Utilizare Microsoft Excel -durata: 2 saptamani U473A – Microsoft Excel – avansati (pregatire pentru testul ECDL AM4) -durata: 1 saptamana U400 – Bazele utilizarii PC -durata : 4 saptamani 2.1.3. Tehnoredactare informatizata si grafica pe calculator U482 – Reprezentari multimediale cu Power Point si OutLook (pregatire initiala pentru testul ECDL nr.6) -durata: 1 saptamana U482A – Reprezentari multimediale cu Power Point si OutLook - avansati (pregatire pentru testul ECDL AM6) -durata: 1 saptamana U408 – Produsul Word (pregatire de baza pentru testul ECDL nr.3) -durata: 1 saptamana U408A – Produsul Word – nivel avansat (pregatire pentru testul ECDL AM3) -durata: 1 saptamana U419 – Produsul Corel Draw -durata: 2 saptamani G001 – Adobe Photoshop -durata: 1 saptamana G002 – Adobe Premiere -durata: 1 saptamana G003 – 3DStudioMax -durata: 1 saptamana G004 – PageMaker -durata: 2 saptamani G005– QuartExPress -durata: 2 saptamani PENTRU ANUMITE OCUPATII DIN DOMENIUL IT, CPI EVALUEAZA SI CERTIFICA COMPETENTELE CANDIDATILOR, DOBANDITE PE ORICE CALE, CONFIRMAND OFICIAL ACESTE COMPETENTE PRIN CERTIFICATE DE COMPETENTA CU RECUNOASTERE NATIONALA. 2.1.5. Servicii Internet ACESTE CURSURI SUNT PROGRAMATE LA CERERE. ELE SE VOR ORGANIZA SUB REZERVA CONSTITUIRII DE GRUPE CU 12 PARTICIPANTI P506 – Creare pagini WEB -durata: 3 saptamani. Se compune din 3 module: HTML, Java Script, PHP si MySQL P505 – Securitate in Internet -durata: 18 ore U502 – Pregatire administratori de servere pentru servicii Internet – Windows si Linux -durata: 2 saptamani /8 ore/zi U501U – Bazele utilizarii serviciilor Internet -durata: 3 zile U501A – Utilizare servicii Internet – avansati (pregatire de baza pentru testul ECDL nr.7) -durata: 5 zile N100 - Animatii Web: Flash MX -durata : 1 saptamana N101 - Programare Web (Server Side): PHP si MySql -durata: 1 saptamana N102 – Macromedia Dreamweaver -durata: 7 zile N103 – Macromedia Flash -durata: 4 zile 2.1.6. Cursuri pentru domenii conexe ACESTE CURSURI SUNT PROGRAMATE LA CERERE. ELE SE VOR ORGANIZA SUB REZERVA CONSTITUIRII DE GRUPE CU 15 PARTICIPANTI U475 – Utilizare Project Manager -durata: 1 saptamana U421 – Utilizare PC in contabilitate -durata: 3 saptamani P301 – Formatori competente profesionale -durata: 2 saptamani I600 – Bazele electronicii pentru intretinerea si depanarea microcalculatoarelor -durata: 1,5 saptamani Cursurile cu cod Mxxx sunt organizate in regim Microsoft Official Curriculum; Codurile, denumirile, tematicile si conditiile de desfasurare sunt conforme cu standardele Microsoft, CPI-SA fiind Centru de Instruire Autorizat Microsoft (Microsoft Certified Partner for Learning Solutions) Testele pentru acreditarea internationala a competentei corespunzatoare acestor cursuri se sustin la CPI-SA 2.2. SISTEME DE OPERARE (vezi si sectiunea 2.3. “Retele de calculatoare”) Aceste cursuri sunt programate la cerere. Ele se vor organiza sub rezerva constituirii de grupe cu 8 participanti 2.2.1. Sisteme de operare WINDOWS M2285 –Installing, Configuring and Administering Windows XP Professional -durata: 2 zile 2.2.2. Sisteme de operare Linux (vezi si sectiunea 2.1.5. “Servicii Internet”) U4101 – Initiere in utilizarea sistemului de operare Linux -durata: 1 saptamana. U4102 – Administrare retele Linux -durata: 2 saptamani. 2.3.RETELE DE CALCULATOARE ACESTE CURSURI SUNT PROGRAMATE LA CERERE. ELE SE VOR ORGANIZA SUB REZERVA CONSTITUIRII DE GRUPE CU 8 PARTICIPANTI 2.3.1.Notiuni de baza privind utilizarea retelelor de calculatoare I900 – Notiuni de baza privind utilizarea retelelor de calculatoare -durata: 1 saptamana 2.3.2.Retele MICROSOFT 2.3.2.1. WINDOWS SERVER 2.3.2.3. EXCHANGE 2.3.5. Retele Linux 2.4. PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR Aceste cursuri sunt programate la cerere. Ele se vor organiza sub rezerva constituirii de grupe cu 8 participanti ACAD8 - AutoCad – Notiuni de baza (AutoCad – Essentials) -durata: 2 saptamani ACAD9 - AutoCad – 3D Desenare si modelare (AutoCad – Creating and Presenting 3D Models) -durata: 2 saptamani U433 – Dezvoltare de obiecte in AutoCAD cu Visual C++ -durata: 1 saptamana U434 – Programare cu Visual Basic in AutoCAD -durata: 3 zile G003 – 3DStudioMax - durata: 1 saptamana 2.5. BAZE DE DATE Aceste cursuri sunt programate la cerere. Ele se vor organiza sub rezerva constituirii de grupe cu 15 participanti 2.5.1. ACCESS U480 – Produsul Microsoft Access -durata: 3 saptamani T100 – Initiere in administrarea bazelor de date Access -durata: 1 saptamana T101 – Utilizarea limbajului VBA (Visual Basic for Applications) pentru aplicatii cu baze de date ACCESS -durata: 2 saptamani 2.5.2. SQL Server Aceste cursuri sunt programate la cerere. Ele se vor organiza sub rezerva constituirii de grupe cu 8 participanti M2779 - Implementing a Microsoft SQL Server 2005 -durata: 5 zile M2780 – Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 -durata: 5 zile M2781 – Designing Microsoft SQL Server 2005 Server-Side Solutions -durata: 3 zile M2782 - Designing Microsoft SQL Server 2005 Server Databases -durata: 2 zile M2783 – Designing the Data Tier for Microsoft SQL Server 2005 -durata: 1 zi M2784 – Tuning and Optimizing Queries using Microsoft SQL Server 2005 -durata: 3 zile M2786 – Designing a Microsoft SQL Server 2005 Infrastructure -durata: 2 zile M2787 - Designing Security for Microsoft SQL Server 2005 -durata: 2 zile M2788 - Designing High Availability Database Solutions Using Microsoft SQL Server 2005 -durata: 3 zile M2789 – Administering and Automating Microsoft SQL Server 2005 Databases and Services -durata: 1 zi M2790 – Troubleshooting and Optimizing Database Servers Using Microsoft SQL Server 2005 -durata: 2 zile 2.5.3. SQL Server 2008 Aceste cursuri sunt programate la cerere. Ele se vor organiza sub rezerva constituirii de grupe cu 8 participanti M6158 – Updating your SQL Server 2005 Skills to SQL Server 2008 -durata: 3 zile M6231 – Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database -durata: 5 zile M6232 – Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database -durata: 5 zile 2.5.4. VISUAL FOX PRO Aceste cursuri sunt programate la cerere. Ele se vor organiza sub rezerva constituirii de grupe cu 12 participanti I481 – Initiere in Visual FoxPro -durata: 3 saptamani U414 – Produsul Visual FoxPro – nivel 1 -durata: 2 saptamani U415 – Produsul Visual FxoPro – nivel 2 -durata: 3 saptamani 2.5.5. ORACLE Aceste cursuri sunt programate la cerere. Ele se vor organiza sub rezerva constituirii de grupe cu 10 participanti U404 - Sistemul de gestiune a bazelor de date ORACLE pentru dezvoltatorii de aplicatii (include cursurile OR01,OR02,OR03 si OR04) -durata: 5 saptamani OR01 – Introducere in Limbajul SQL -durata: 2 saptamani OR02 – Introducere in Limbajul PL/SQL -durata: 1 saptamana OR03 – Dezvoltarea de aplicatii cu forme si meniuri Oracle -durata: 1 saptamana OR04 – Proiectarea si implementarea rapoartelor in aplicatiile Oracle -durata: 1 saptamana OR05- Fundamentele administrarii server-ului de aplicatii Oracle -durata: 3 zile OR06 – Administrarea bazelor de date Oracle -durata: 1 saptamana ^Inceputul paginii

3. CURSURI PENTRU DEZVOLTATORII DE APLICATII (vezi si sectiunea “Baze de date”) 3.1. VISUAL BASIC Aceste cursuri sunt programate la cerere. Ele se vor organiza sub rezerva constituirii de grupe cu 12 participanti I420 – Initiere in Visual Basic -durata: 2 saptamani P420 – Limbajul Visual Basic -durata: 2 saptamani P900 – Baze de date ACCESS cu programare in VISUAL BASIC -durata: 5 saptamani. Are tematica preluata de la cursurile P420 + U480 3.2.VISUAL STUDIO.NET Aceste cursuri sunt programate la cerere. Ele se vor organiza sub rezerva constituirii de grupe cu 12 participanti P404 – Bazele programarii in Limbaj C Standard -durata: 2 saptamani P413 – Programare si concepte Limbaj C++ si lucrul cu clase MFC -durata: 2 saptamani P421 – Utilizarea bibliotecii MFC pentru dezvoltarea de aplicatii cu mediul Visual C++ -durata: 2 saptamani P403C – Programare CGI pe platforma C++ -durata: 1 saptamana U433 – Dezvoltare de obiecte in AutoCAD cu Visual C++ -durata: 1 saptamana 3.3. C# Aceste cursuri sunt programate la cerere. Ele se vor organiza sub rezerva constituirii de grupe cu 12 participanti N400 – Introducere si programare in C# -durata: 2 saptamani. Are tematica preluata de la modulele M2609 si M2124 M2609 – Introduction to C# . Programming with Microsoft.NET -durata: 5 zile M2124 – Programming with C# -durata: 5 zile M2349 – Programming with the Microsoftฎ.NET Framework (Microsoft Visual C#.NET) -durata: 5 zile M2555 – Developing Microsoft.NET Applications for Windows (Visual C# .NET) -durata: 5 zile M2389 – Programming with ADO.NET -durata: 3 zile 3.4. PLATFORMA JAVA Aceste cursuri sunt programate la cerere. Ele se vor organiza sub rezerva constituirii de grupe cu 12 participanti P5041 – Limbajul Java – Fundamente – nivel 1 -durata: 30 ore. P5043 - Limbajul JAVA – Fundamente – nivel 2 -durata: 30 ore. P5044 - Limbajul JAVA – Programare Web – Servlets and JSP -durata: 60 ore. P5053 – Java Beans -durata: 18 ore. P5054 - Aplicatii distribuite Java-RMI -durata: 18 ore. P5055 – Java Enterprise -durata: 18 ore. 3.5. PLATFORMA NET(vezi si sectiunea 3.3) Cursuri recomandate celor care doresc sa obtina certificarea Microsoft Certified Solution Developer utilizand VISUAL BASIC.NET: 3.5.1.Visual Basic.NET Aceste cursuri sunt programate la cerere. Ele se vor organiza sub rezerva constituirii de grupe cu 8 participanti M2373 – Programming with Visual Basic.NET -durata: 5 zile M2415 – Programming with Microsoft NET Framework (Microsoft Visual Basic.NET) -durata: 5 zile 3.5.2. Aplicatii Windows M2565 – Developing Microsoft .Net Applications for Windows (Visual Basic.NET) -durata: 5 zile 3.5.3. Aplicatii WEB - cursuri pentru incepatori: M2310 – Developing Microsoft ASP.NET Web Applications using Visual Studio.NET -durata: 5 zile M2663 – Programming with XML in .NET Framework -durata: 3 zile - cursuri pentru avansati: M1913 – Exchanging and Transforming Data using XML and XSLT -durata: 5 zile M2640 – Upgrading Web Development Skills from ASP to Microsoft ASP.NET -durata: 3 zile M1905 – Building XML-Based Web Applications -durata: 5 zile 3.5.4. Servicii orientate pentru dezvoltarea aplicatiilor cu baze de date M2090 – Modeling Buisiness Requirements to Create a Database using Visual Studio. NET Enterprise. -durata: 3 zile M2389 – Programming with ADO.NET -durata: 3 zile M1913 – Exchanging and Transforming Data using XML and XSLT -durata: 5 zile 3.5.5. Servicii WEB M2524 – Developing XML Web Services Using Microsoft ASP.NET -durata: 3 zile 3.5.6. Dezvoltare componente pentru creare baze de date M2557 – Building COM + Applications Using Microsoft.NET Enterprise Services -durata: 5 zile M2524 – Developing XML Web Services Using Microsoft ASP.NET -durata: 3 zile M2350 – Developing and Deploying Secure Microsoft.NET Framework Applications -durata: 3 zile 3.5.7. Modelarea si proiectarea aplicatiilor M2710 – Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architectures -durata: 5 zile M2090 – Modeling Buisiness Requirements to Create a Database using Visual Studio. NET Enterprise. -durata: 3 zile ^Inceputul paginii

4. CURSURI PENTRU INVATAREA LIMBILOR STRAINE Aceste cursuri sunt programate la cerere. Ele se vor organiza sub rezerva constituirii de grupe cu 15 participanti U483 E/1 – Limba engleza – nivel 1 (program de instruire autorizat conf. OUG 129/2000; certificare cu recunoastere nationala) -durata: 6 saptamani, 3 zile/saptamana, 3 ore/zi. U483E/2 – Limba engleza – nivel 2 (program de instruire autorizat conf. OUG 129/2000; certificare cu recunoastere nationala) U483E/3– Limba engleza – nivel 3 (program de instruire autorizat conf. OUG 129/2000; certificare cu recunoastere nationala) ^Inceputul paginii

5. CURSURI PENTRU ELEVI Pentru pregatire individualizata sau in grup in vederea sustinerii testelor, va rugam sunati la 0212242616 Pentru inscrieri in vederea sustinerii testelor(conditii foarte avantajoase pentru elevi), va rugam sunati la 0212242616 I5061 – Initiere in utilizarea microcalculatoarelor de tip PC compatibile IBM-PC I5062 – Utilizare servicii Internet si realizare pagini WEB I5063 – Arhitectura PC; configuratii, diagnosticare, intretinere, initiere in depanare I5064 – Limbajele C, C++, Visual C++ I5065 – Limbajul C# I5066 – Limba engleza Toate aceste cursuri destinate elevilor, sunt compuse din module de cate 10 lectii fiecare, 3 ore sambata. Grupele se organizeaza in functie de varsta si nivel de cunostinte.
^Inceputul paginii

Home | Certificari | Cursuri | IDD | Inscriere | Parteneri | Noutati | Contact
© 2014 - Centrul de Pregatire in Informatica-Bucuresti, Contact: sca@cpi.ro / Site web: Claudiu Gura